Your browser does not support JavaScript!
運動與休閒系
歡迎光臨
教學設備

舞蹈教室

游泳池

排球場

撞球室

南區球場

南區球場-2

 

inboby.

三分鐘登階機

上肢肌力測試機

下肢肌力測試機

立示後腿屈伸機

立式大腿伸展機

全自動身高體重測定器

坐式拉背機

肩膊下伸機

背肌伸展機

胳膊提升機

階梯機

腳踏車

操作檯

潛水設備-1

潛水設備-2

潛水設備-3

潛水設備-4

 

最後更新日期
2019-03-18